Menu
Sekotājs
Sekotājs
Patīk sekot citiem lietotājiem komūnā.
Saņēmuši:
1

Lai atvērtu šo medaļu, seko vismaz 60 lietotājiem komūnā.

Lietotāji, kuri saņēmuši šo medaļu

Ievēro: Daži lietotāji iespējams netiek parādīti, dēļ viņu privātuma iestatījumiem.